fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Serwisu www.creativemess.pl

WITAJ!

 

Cenię Twoją prywatność, dlatego dokładam wszelkich starań, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych i komfort podczas korzystania z Serwisu Creative Mess – Photo & Design, dostępnego pod adresem www.creativemess.pl, zwanego dalej Creative Mess lub Serwisem, a także w innych prowadzonych przeze mnie miejscach, w tym na Fanpage na Facebooku czy na Instagramie. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) RODO oraz z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i określa zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików Cookies oraz innych technologii śledzących, funkcjonujących w Serwisie Creative Mess. 

INFORMACJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem Serwisu www.creativemess.pl i danych osobowych jest Sylwia Spólna prowadząca działalność pod firmą “CREATIVE MESS Sylwia Spólna” Ul. Koniczyny 34/1, 05-850 Kręczki. Wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 5272512509, REGON: 381969941 – zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem adresu mailowego: admin@creativemess.pl
 3. Serwis został stworzony w oparciu o CMS WordPress z wykorzystaniem szablonu DIVI.
 4. Serwis gromadzi dane anonimowe oraz dane osobowe m.in. w celach współpracy, remarketingu, kontaktu lub dla statystyki, czy administrowania stroną.
 5. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolne przesyłanie danych za pośrednictwem formularza Newslettera dostarczanego przez MailerLite.
  2. Poprzez przesyłanie mi wiadomości mailowej za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, Poczty Elektronicznej, Facebook Messenger, Instagram Direct, czy w inny sposób udostępniany przez platformy społecznościowe.
  3. Poprzez zapisywanie plików Cookies (tzw. ciasteczek).
  4. Poprzez narzędzia analityczne, takie jak: Google Analytics, Google Search Console, Bitly.com.
  5. Poprzez narzędzia remarketingowe, takie jak: Facebook Pixel.
  6. Poprzez wtyczki służące do analizy statystyk Google Analytics Dashboard for WP (GADWP) i WP-Statistics.
  7. Poprzez wtyczki służące do połączenia Mediów Społecznościowych Facebook FanBox Popup, Instagram Slider Widget i Easy Social Icons.
  8. Gromadzenie logów serwera www przez Dostawcę Usług Hostingowych Servizza.com.
  9. Poprzez publikowanie Komentarzy z wykorzystaniem systemu Disqus.
   Serwis zawiera odnośniki do kont Mediów Społecznościowych Instagram, Facebook, YouTube, Bloglovin, LinkedIn, Behance, Pinterest, TikTok..
 6. Serwis pozycjonowany jest przy wsparciu wtyczki Yoast SEO.
 7. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 8. Administrator Serwisu ma prawo odmówić współpracy i usunąć dane osobowe w przypadku uznania zachowań Użytkownika za społecznie nieakceptowalne.

DANE OSOBOWE

 

Serwis Creative Mess zbiera dane anonimowe do celów statystycznych oraz dla zapewnienia funkcjonalności Serwisu i dane osobowe na potrzeby współpracy, wystawiania faktur, do celów kontaktowych, na potrzeby remarketingu, publikowania komentarzy, przesyłania Newslettera i udostępnienia innych funkcji społecznościowych. Korzystanie z niektórych funkcjonalności może wymagać wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest w takim przypadku dobrowolne, jednakże brak tej zgody będzie uniemożliwiał korzystanie z wielu funkcji Serwisu. Szczegółowe informacje o zasadach i celach przetwarzania danych znajdują się poniżej.

Zgodnie z zapisem art. 16 – 21 RODO, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • Prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

KOMUNIKACJA

 

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, Formularza Kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce “Kontakt”, poprzez platformy społecznościowe lub w inny dostępny sposób – jako nadawca wiadomości przekazujesz mi swój adres email i wszelkie dane, które zawrzesz w treści. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z użytkownikami, a także obsługa potencjalnych Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

WSPÓŁPRACA I FAKTURY

 

Kiedy podejmujesz ze mną współpracę graficzną, blogową, webmasterską, fotograficzną, lub inną współpracę, a także, gdy zawierasz ze mną umowę sprzedaży moich produktów, będę przetwarzała Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy i jej realizacji (art. Ust. 1 lit. B RODO). Dane dodatkowe podane w celu m.in usprawnienia realizacji umowy są przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci Obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. F RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy lub jej usprawnienia.

Po tym okresie, dane są przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na mnie (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane są przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto, ze względu na wykonywanie dla Ciebie dzieła, może wystąpić konieczność powierzenia mi różnych plików, czy haseł dostępowych (np. w przypadku tworzenia strony Internetowej). Powierzenie mi tych danych i plików jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji Twojego zlecenia i wyłącznie do tego są one wykorzystywane. Nie są udostępniane osobom postronnym, ani sprzedawane. Pliki projektowe na etapie prac przesyłane są do Ciebie do akceptacji drogą mailową, za pośrednictwem FTP, na płycie CD, lub za pomocą chmury Internetowej lub inną wskazaną przez Użytkownika drogą. Pliki projektowe po zakończeniu projektu archiwizowane są przez pewien czas w zabezpieczonej sieci na prywatnej chmurze zabezpieczonej silnym hasłem i wspieranej przez urządzenie Western Digital My Cloud Mirror z funkcją RAID, które pozwala na tworzenie podwójnej kopii zapasowej z wykorzystaniem dwóch osobnych dysków twardych, które przez większość czasu pozostają offline. Zapewnia to bezpieczeństwo Twoich danych oraz plików na wypadek utraty przez Ciebie plików źródłowych przez okres roku od zakończenia prac projektowych i możliwość ich przywrócenia.

Jeżeli w ramach współpracy, będziesz przekazywał mi dane osobowe, których jesteś Administratorem lub Podmiotem przetwarzającym, zostanie zawarta w tym zakresie umowa powierzenia przetwarzania.

NEWSLETTER

 

Za pośrednictwem formularza dostępnego w moim Serwisie, możesz zapisać się na mój Newsletter i otrzymywać informacje o nowościach, wpisach blogowych, moich wydarzeniach, usługach, promocjach oraz moich aktywnościach w Internecie. Maile nie służą do przesyłania niechcianego SPAMU, kierowane są wyłącznie do osób zainteresowanych. Dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zebrane dane nie są udostępniane, ani sprzedawane osobom trzecim. Aby zapisać się na Newsletter wymagane jest podanie imienia i adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do działania usługi. Dane przechowywane są tak długo, jak funkcjonuje Newsletter (tj. do czasu ustania celu biznesowego) lub do czasu cofnięcia zgody przez Ciebie. Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera w każdej chwili klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres newsletter@creativemess.pl. Usługę Newslettera dla Creative Mess dostarcza firma MailerLite, która przystąpiła do tzw. Tarczy Prywatności dając tym samym gwarancję ochrony danych osobowych.

KOMENTARZE

 

Dane podawane w celu zamieszczenia komentarza są przekazywane firmie Disqus Inc., która jest odrębnym Administratorem Danych na zasadach ustalonych przez ww. podmiot. Przy okazji zamieszczania komentarza, wyrażasz odrębną zgodę na przetwarzanie danych przez tę firmę.

W stosunku do danych widocznych na naszej stronie przy zamieszczonym komentarzu, dane te są przetwarzane przeze mnie w celu opublikowania Twojego komentarza na blogu, administrowania i obsługi strony oraz komunikacji z Tobą w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

SOCIAL MEDIA (FACEBOOK/INSTAGRAM/INNE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE)

 

Kiedy „obserwujesz”, „lubisz” mój fanpage na Facebooku, konto na Instagramie lub konto w innych mediach społecznościowych, albo gdy umieszczasz post, komentarz lub w inny sposób zostawiasz swoje dane na moim fanpage’u/koncie/platformie, będą one przetwarzane przeze mnie w celu administrowania i zarządzania fanpage’m/kontami w mediach społecznościowych, kierowania do Ciebie treści marketingowych, a także w celu komunikacji z Tobą (m.in. za pomocą Facebook Messenger, Instagram Direct) w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi użytkowników.

Chat Messenger na Facebooku jest wspierany przez automatyczne odpowiedzi Bottlera, aby zapewnić Ci kontakt podczas mojej nieobecności. Mój wirtualny asystent, poinformuje Cię przez messengera o najistotniejszych nowościach. Podstawą przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych jest zainicjowanie przez Ciebie kontaktu, poprzez wpisanie w okienku chatu pierwszej wiadomości i zatwierdzenie wyświetlanych poleceń. Zawsze możesz zrezygnować z jego pomocy wpisując słowo STOP. Funkcjonalność tą dostarcza ManyChat zgodnie z odrębną Polityką Prywatności. Serwis Creative Mess zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w celu zapewnienia gwarancji ochrony Twoich danych osobowych.

Informuję, że zasady odnoszące się do Fanpage ustalam ja, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego Facebook, na którym umieszczony jest Fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

Dane będą przetwarzane przez okres istnienia Fanpage’a lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy społecznościowej, albo poprzez skontaktowanie się ze mną.

WSPÓŁADMINISTROWANIE

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jestem ja wraz z Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony.

Jako Administrator przetwarzam dane w oparciu o uzasadniony interes polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

ODZYSKIWANIE ODRZUCONYCH KOSZYKÓW

 

W sytuacji gdy nie ukończysz składania zamówienia, otrzymasz przypomnienie o rozpoczętym, ale niesfinalizowanym zamówieniu. Dane przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci obsługi potencjalnych Klientów i Klientów. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu – co nastąpi wcześniej.

USTALENIE, OBRONA I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO INNYCH PODMIOTÓW

 

Przekazuję Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne. Dane osobowe mogą być powierzane osobom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi hostingowej, newslettera, zbierania statystyk i przesyłania maili w celu kontaktu ze mną, a także dostawcom usług chmurowych czy obsłudze księgowej lub innym podmiotom wspierającym mnie w realizacji celów przetwarzania. Nie będą one udostępniane, ani sprzedawane osobom trzecim w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG poza przypadkami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO, jak przynależność do tzw. Tarczy prywatności. Twoje dane mogą być przekazane:

 • UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania;
 • ManyChat Inc., 220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, USA;

LOGI

 

Serwis Creative Mess hostowany jest na serwerach Servizza.com i powierza bezpieczeństwo przetwarzanych danych, baz danych, usług poczty elektronicznej i logów firmie Servizza PL Sp. z o.o. Z siedzibą w Katowicach (40-082), przy ul. Sobieskiego 11/E6, NIP: PL6342904972, REGON: 367420195, KRS: 0000694232, reprezentowanej przez Komplementariusza – Servizza PL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-082) przy ul. Sobieskiego 11/E6 wpisaną do rejestru KRS pod numerem 0000680812, NIP PL634289668, REGON 367420195. Serwer automatycznie zapisuje dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz, są to tzw. logi. Dane te to m.in. Twój adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze, nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Serwis w celu Twojej identyfikacji. Dane te są wykorzystywane jedynie do poprawnego administrowania serwerem. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Jeśli martwisz się o bezpieczeństwo swoich danych, zachęcam Cię do zapoznania się z Polityką Prywatności firmy Servizza.com/privacy-policy.php

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

 

Serwis zawiera odnośniki do kont Mediów Społecznościowych Instagram, Facebook, YouTube, Bloglovin, LinkedIn, Behance, Pinterest, TikTok. Media Społecznościowe zbierają własne pliki Cookies i działają w oparciu o własne Polityki Prywatności, z którymi polecam się zapoznać.

Serwis Creative Mess nie ponosi odpowiedzialności za ich działania. Wyłącznie kanały udostępnione na stronie www.creativemess.pl są oficjalnymi kanałami Creative Mess. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za kontakt z innymi kanałami o podobnej nazwie.

COOKIES

 

Serwis Creative Mess wykorzystuje pliki Cookies, aby dostarczać Ci najlepszą jakość działania Serwisu. To niewielkie informacje tekstowe, przechowywane w przeglądarce Twojego urządzenia, które mogą być przeze mnie odczytywane. Można je podzielić na własne i podmiotów trzecich. Zbierane są i wykorzystywane przez narzędzia marketingowe, statystyczne, dla systemów komentarzy, serwisów społecznościowych, serwisu YouTube, poprawienia szybkości oraz bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, dostarczania personalizowanych i ulepszonych funkcji, prawidłowego działania Serwisu. Niedopuszczalne jest zbieranie plików Cookies bez wiedzy Użytkownika, dlatego odwiedzając mój Serwis wyświetla Ci się baner z informacją o zbieraniu plików Cookies oraz informacja o aktualnej Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu, zamknięcie informacji lub kliknięcie przycisku “Akceptuję” jest równoznaczne ze zgodą na zbieranie plików Cookies i zapoznaniem się z Polityką Prywatności Creative Mess. Swoją zgodę zawsze możesz wycofać i usunąć pliki ze swojej przeglądarki lub zmienić jej ustawienia, ale może to spowodować trudności w działaniu Serwisu oraz innych stron wykorzystujących pliki Cookies. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

STATYSTYKI, ANALIZY I MARKETING

 

Serwis Creative Mess korzysta z narzędzi marketingowych Facebooka, aby kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy. W tym celu w Serwisie został zaimplementowany kod Facebook Pixel, który wykorzystuje pliki Cookies firmy Facebook i zapamiętuje Twoje odwiedziny. Serwis Creative Mess wykorzystuje pliki Cookies firmy Google LLC do śledzenia statystyk Serwisu, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Serwis wykorzystuje w tym celu narzędzia Google Analytics i Google Search Console. Zbierane informacje są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Serwis posiada zaimplementowany kod śledzący Google (tzw. tracking code). Niektóre linki udostępniane przez Serwis Creative Mess mogą mieć zmienioną adresację. Odpowiada za to usługodawca Bitly.com. Linki te tworzę w celach statystycznych. Dane zbierane przez Bitly.com są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację, a jedynie śledzą statystyki wejść, kliknięć oraz pobrań plików. Więcej możesz przeczytać w odrębnej Polityce Prywatności.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

Zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności serwisu Creative Mess w dowolnym czasie w przyszłości, aby stale mogła spełnić aktualne wymogi ustawowe. Ma to również zastosowanie w przypadku rozwoju technologii Internetowej, rozwoju Serwisu lub wprowadzanych zmian, mających wpływ na zbierane dane. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały, drogą mailową w Newsletterze lub za pośrednictwem strony Internetowej, kanałów społecznościowych Facebook i Instagram.

Data aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności: 02-01-2021r. Wersja: 1.3